Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN GẤP

+ 01  NỮ QUẢN LÝ KARAOKE.

+ 01  PHA CHẾ.

+ 06 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KARAOKE.

+ 06 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG.