Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG 

ĐẦU NĂM 2019

CẦN TUYỂN GẤP

+ 02 NỮ, QUẦY NHÀ HÀNG, BIẾT VI TÍNH

+ 08 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG NAM & NỮ.

+ 02 NHÂN VIÊN BẢO VỆ.

+ 01 NHÂN VIÊN CÂY CẢNH

+ 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH

+ 12 KỸ THUẬT VIÊN MASSAGE

0=Hồ sơ và thông tin của bạn hãy gửi lại cho chúng tôi theo địa chỉ email:   gardenthienthai@gmail.com