Giới thiệu

Nhà hàng Vườn Thiên Thai được thành lập ngày 23-11-1995, năm đã xảy ra nhật thực toàn phần rõ nhất ở Việt Nam. Mảnh đất này xưa kia là một ao rau muống, được san lấp, xây dựng, cẩu cây cổ thụ về trồng, những tảng đá vôi được đưa từ Nam Định (Bình Lục, Phủ Lý) về đặt trong vườn. Đây là nhà hàng sân vườn đầu tiên ở Việt Nam. Do đó, tên gọi của nhà hàng được dựa vào chuyện cổ tích dân gian: “Từ Thức lạc Thiên Thai”.