Hồ bơi

- Hiện hồ bơi đang có thiết kế đẹp, dưới bóng cây mát.
- Sắp xây mới 02 loại hồ dành riêng cho người lớn và trẻ em.